Heja Halland - Toppbild

Hur kan vi tillsammans göra Halland ännu bättre?

Varje år bidrar vi till att bygga ett roligare, tryggare och bättre Halland, i stort och smått. Vi har till exempel arrangerat första hjälpen-kurser för både barn och vuxna, bidragit till simskolor, miljöprojekt och utbildningar i cykelsäkerhet. Vi har stöttat ett stort antal idrottsföreningar, kulturföreningar och samhällsinitiativ. Kika in vad hallänningarna ville att vi skulle göra härnäst.

Se alla vinnarbidragen Vanliga frågor och svar
Hur kan vi tillsammans göra Halland ännu bättre?

Nu har hallänningarna sagt sitt!

Här är de tre bidragen som fick flest röster. Vi kommer nu påbörja arbetet med att förverkliga dessa bidrag. Tack för allt ert engagemang – tillsammans gör vi Halland ännu bättre.

Fler handikappanpassade lekplatser i Halland!

Fler handikappanpassade lekplatser i Halland!

Läs mer om bidraget
Ingen ska vara ensam - Julafton för alla ungdomar i Varberg.

Ingen ska vara ensam - Julafton för alla ungdomar i Varberg.

Läs mer om bidraget
En ridskolehäst med mankhöjd 160-165. Helst ett sto!🙂

En ridskolehäst med mankhöjd 160-165. Helst ett sto!🙂

Läs mer om bidraget

Det här vill andra hallänningar göra:

Frågor & Svar.

Vilka typer av förslag kan jag skicka in?

Förslaget bör på något sätt bidra till ett roligare, tryggare och bättre Halland för så många hallänningar som möjligt – det vill säga fylla något sorts samhällsfunktion för oss som bor här – men alla tolkningar av detta är välkomna. 

Med det sagt finns det några begränsningar: 

  1. Förslaget kan inte gynna enbart enstaka individer, t.ex. ”Jag vill ge en ny bil till min vän”. 
  2. Förslaget kan inte gynna ett politiskt parti eller en religiös organisation, då Länsförsäkringar Halland är ett politiskt och religiöst obundet företag.  
  3. Förslaget måste vara praktiskt genomförbart, och inom rimliga ekonomiska och tidsmässiga gränser; vi kan t.ex. inte ”skicka en raket till månen” (även om det varit spännande!).

Länsförsäkringar Halland förbehåller sig rätten att bedöma om ett inkommet förslag är lämpligt för publicering, och att avstå från att publicera detta om så är fallet.

Vilka datum gäller för att lämna in till och rösta i ”Heja Halland!"?

Sista datum att skicka in förslag är den 30:e september. Röstningen öppnar den 16:e oktober, och stänger den 31 oktober. 

De utvalda förslagen presenteras här på sidan den 18:e november.

Hur har finalisterna valts ut?

Finalisterna har utsetts av en jury bestående av representanter för Länsförsäkringar Hallands kunder, medarbetare och ledning. Juryns beslut kan ej överklagas. De förslag som får flest röster av hallänningarna när röstningen avslutas, kommer att förverkligas med stöd av Länsförsäkringar Halland – det exakta antalet ”vinnare” beror på förslagens omfattning.

 

Följande kriterier har använts i urvalsprocessen av de sju finalisterna:

 

· Gynnar många

· Rättvis fördelning i länet

· Fokus på ungdomar, äldre eller funktionsnedsatta

· Rimligt att genomföra/förvalta/underhålla

· Blir kvar/finns under lång tid

 

Kan jag skicka in ett förslag som gynnar någonting jag själv har kopplingar till, till exempel en förening?

Självklart! Så länge föreningen (eller motsvarande) inte är knuten till ett politiskt parti, en religiös organisation, eller består av endast ett par individer, är det fritt fram att föreslå någonting som gynnar denna.

Hur mycket pengar kommer Länsförsäkringar Halland att bidra med?

Vi kommer totalt att bidra med 500 000 kronor. Vi förbehåller oss rätten att fördela dessa pengar mellan de förslag som fått mest röster.

På vilket sätt kan mitt förslag komma att användas i marknadsföringssyfte?

Länsförsäkringar Halland förbehåller sig rätten att publicera vinnande förslag på bolagets hemsida och sociala kanaler. 

Behöver jag vara kund hos Länsförsäkringar Halland för att få skicka in förslag och rösta?

Nej, ”Heja Halland!” är ett initiativ öppet för alla hallänningar.

Jag är osäker på om det jag vill skicka in är rätt för ”Heja Halland!” – hur gör jag?

Om du behöver hjälp att bedöma ditt förslag, eller hjälp med att skicka in det, är du alltid välkommen att kontakta oss på kommunikation@LFhalland.se.

Jag har en fråga som inte besvarats här.

Inga problem – skicka oss ett mail till kommunikation@LFhalland.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Våra kunder äger oss.

Vi är ett kundägt bolag. Det betyder att det är våra försäkringskunder som äger oss – och att vår vinst är våra kunders vinst. Vi använder en del av pengarna till projekt och insatser som de vi beskrivit ovan, och en annan del återbetalas direkt till våra kunder. I filmen härintill förklarar vi mer om hur det fungerar, och varför vi tycker att det är så bra att vara ett kundägt bolag.